Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 พ.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ซักซ้อมแนวทางการหักเงินรายได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ จากหน่วยงานต้นสังกัดนำส่งสหกรณ์ฯ
24 พ.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
23 พ.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23 พ.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79
21 พ.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง
18 พ.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ประจำปี 2561
17 พ.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา
16 พ.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ จัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. งวดที่ 1/2561(โอนเงินเข้าบัญชี อปท.วันที่ 3พ.ค.61)
16 พ.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (โอนเข้าบัญชี อปท. วันที่ 4 พ.ค. 61)
16 พ.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ 2/2561 (โอนเข้าบัญชี อปท. วันที่ 7 พ.ค. 61)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th