Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
แบบแจ้งการชำระเงินในระบบ KTB Corporate Online
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ต.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
08 ต.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561
04 ต.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือขอให้ส่งรายงานการควบคุมภายใน
10 ก.ย. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
06 ก.ย. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561
03 ส.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
06 ก.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แนวทางปฎิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
06 ก.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
06 ก.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
06 ก.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในก่ารคำนวณเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th