Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 มี.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
15 มี.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561
14 มี.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การดำเนินการของกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.
14 มี.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ
14 มี.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การสำรวจการบังคับใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติทั่วไป ของ อปท.
13 มี.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 มี.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ มติ ก.อบต.ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
12 มี.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
12 มี.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
12 มี.ค. 2561 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมไปพลางก่อน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th