Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ข้อมูลถนนอปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนป้องกันการทุจริต/มาตรฐานคุณธรรม
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
คู่มืออปท.
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ก.ย. 2564
ถึง
16 ก.ย. 2564
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
27 ก.ค. 2564
ถึง
27 ก.ค. 2564
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ประเด็นความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
22 ก.ค. 2564
ถึง
22 ก.ค. 2564
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07 พ.ค. 2564
ถึง
07 พ.ค. 2564
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
07 พ.ค. 2564
ถึง
07 พ.ค. 2564
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ สรุปใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63
23 ก.พ. 2564
ถึง
23 ก.พ. 2564
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก ทช.ศก.4014 บ้านตระกวน - แยกดรงเรียนบ้านหนองสังข์ ฯ
23 ก.พ. 2564
ถึง
23 ก.พ. 2564
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิงพวย - ศิลาทอง ฯ
15 ก.พ. 2564
ถึง
15 ก.พ. 2564
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประมูลเช่าส้วมสาธารณะตลาดสดเทศบาล 3 (ฝั่งทิศตะวันออก) ครั้งที่ 2
10 ก.พ. 2564
ถึง
10 ก.พ. 2564
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทสงหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.129-02 ฯ
29 ม.ค. 2564
ถึง
29 ม.ค. 2564
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโนนดู่ ม. 3 - บ้านเสวต ม.7

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th