Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ข้อมูลถนนอปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 มี.ค. 2562
ถึง
27 มี.ค. 2562
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 79 รายการ โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา
26 มี.ค. 2562
ถึง
26 มี.ค. 2562
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ (ศทอ.) และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi
08 มี.ค. 2562
ถึง
08 มี.ค. 2562
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ (ศทอ.) และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 มี.ค. 2562
ถึง
07 มี.ค. 2562
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
06 มี.ค. 2562
ถึง
06 มี.ค. 2562
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
20 ก.พ. 2562
ถึง
20 ก.พ. 2562
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.129-02 สายทางบ้านหนองแคน หมู่ที่ 6 กว้าง 6 เมตร ยาว 1070 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6420 ตารางเมตร ด้ว
06 ก.พ. 2562
ถึง
06 ก.พ. 2562
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่างและประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน
01 ก.พ. 2562
ถึง
01 ก.พ. 2562
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกร่องสะแบงตอนบน บ้านบกขี้ยาง หมู่ 4 ตำบลหนอหัวช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ม.ค. 2562
ถึง
09 ม.ค. 2562
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารอนุบาลหลังเก่า (โรงเรียนเทศบาล 2 รัชมังคลานุสรณ์) จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2)
26 ธ.ค. 2561
ถึง
26 ธ.ค. 2561
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th