Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ข้อมูลถนนอปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนป้องกันการทุจริต/มาตรฐานคุณธรรม
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
คู่มืออปท.
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มติก.อบต.จ.ศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ม.ค. 2565
ถึง
04 ม.ค. 2565
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ มติ ก.ท.จ.ศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เรื่อง การให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง ที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และสายงานวิทยาศา
04 ม.ค. 2565
ถึง
04 ม.ค. 2565
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เรื่อง การให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงตำแหน่งเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ง ที่สูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
27 ธ.ค. 2564
ถึง
27 ธ.ค. 2564
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ มติ ก.ท.จ.ศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564
27 ธ.ค. 2564
ถึง
27 ธ.ค. 2564
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564
25 พ.ย. 2564
ถึง
25 พ.ย. 2564
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ มติ ก.ท.จ.ศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
25 พ.ย. 2564
ถึง
25 พ.ย. 2564
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
02 พ.ย. 2564
ถึง
02 พ.ย. 2564
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 (เรื่องการต่อสัญญาจ้าง)
01 พ.ย. 2564
ถึง
01 พ.ย. 2564
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ มติ ก.ท.จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 10-2564 เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งฯ ที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขัน
29 ต.ค. 2564
ถึง
29 ต.ค. 2564
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ มติ ก.ท.จ.ศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564
29 ต.ค. 2564
ถึง
29 ต.ค. 2564
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th